CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно слив

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно слив
mikroip pro vnitn uit v zavacm stroj ivch lidskch bytost.

Jakkoliv to me znt pro nkoho a fantasticky, tak pesto jde o realitu: Evropsk unie uinila2 na svm zem podobn krok ji v srpnu 2010, kdy podpoila udlen tzv.

Certifiktu CE 3 pro elektronick systm ve zmnnch liv.

Uvedenmi kroky se otevely dvee k prodeji tzv.

Tabletek s ipem v rmci euro-atlantickho prostoru pro obchodn spolenost.

Proteus Digital Health a k praktick realizaci vize tzv.

Totln digitln medicny ve spojen s velkmi globlnmi hri, mezi n pat farmaceutick giganty4, vznamn nadace5 a spolupracujc svtov vldy.

Digitln lkask pe m tvoit v uvozovkch nov/asn svt 6, kde kad pedepsan nebo voln nakoupen lk obsahuje mikroip, kter zaru nejen vstebn inn lebn ltky v lidskm organismu, ale tak poslze vylouen ipu z tla pirozenou cestou (ppadn jeho postupn vstebn) a hlavn.

Za vm stoj prv vynlez pilulky s mikroipem, kter je napjen z fyziologickch proces v lidskm tle.

Zskanou energii7 ip vyuv k odesln nejrznjch informac skrze ivou tk teba do mobilnho telefonu ( tzv.

Chytr aplikace ) a odtud do prosted Internetu.

Lka (bohuel nejen on) tak bude moci sledovat on-line prbh lby, de-facto tak soukrom ivot svho pacienta a mt i detailn pehled o jeho zvycch, pozici pmo na map, zdravotnm stavu, tlesn teplot, hladin hormon, tepov frekvenci.

Investoi z celho svta ji plnuj doclen gigantickch trnch obrat.

Dky spoluprci se zdravotnmi pojiovnami a pedn s vldami, kter se lobbist sna pesvdit o elnosti zaveden povinn konzumace pilulek s ipem a navazujcho systmu digitln pe, podobn jako se jim to ji povedlo v ppad uritch vakcn nebo ipovn zvat.

Otzka zn: Je to sprvn?

Nick Pickles a editel organizace, big Brother Watch, kter hj zachovn obanskch svobod, sdlovacm prostedkm oficiln ekl: Tahle technologie m v sob obrovsk ziskov potencil pro oblast zdravotn pe, ale nemla by bt zavdna do praxe na kor zachovn soukrom pacient.

Pacienti a jejich rodiny, kte se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by mli bt seznmeni s nsledky svho konn a mli by mt k dispozici kompletn rozpis dat, kter jsou o nich zaznamenvna a kdo vechno k nim m pstup.

8, prestin rozhlasov stanice esk rozhlas Plus zveejnila na svm webu.
More

Русское домашнее порно

Array

M 'russian -homemade' Search, free sex videos.

21.8k 94 1min 34sec - 360p.The collection of Russian amateur porn.

Watch Long Porn Videos for free.

Joy and sorrow…

15 Dec 2019, 13:12

Ретро порно

Cp, JB
15 Dec 2019, 04:39

Порно лесбиянки

Porno, Video, JB
15 Dec 2019, 03:43
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>